Visie2019-06-11T17:46:24+00:00

Visie

CasaMundus werkt op basis van een duurzaamheidsvisie, geïnspireerd door het gedachtegoed van Anton Sinke.

Transparantie en vertrouwen
Anton Sinke is onder andere grondlegger van het idee achter Funda, en hij is de bedenker van hypotheekrentestaat, waarin hypotheekverstrekkers met elkaar worden vergeleken. Een belangrijk uitgangspunt bij de werkzaamheden en projecten van Anton is steeds weer de vraag: hoe kunnen we de markt transparanter maken, om zo het wederzijds vertrouwen te verbeteren.

Verduurzaming
Het schiet niet op met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het simpele feit dat bouwprofessionals zich vaak te sterk laten leiden door bouwnormen. In deze normen wordt het gedrag van de eindgebruiker (de bewoner of de gebruiker van een gebouw) onvoldoende meegenomen, waardoor de werkelijkheid er altijd anders uitziet. Dit is leidt tot communicatieproblemen en tot wantrouwen.

SamenGroen
Om de consument beter te kunnen ondersteunen bij verduurzaming van de woning is het bedrijf SamenGroen opgericht. Na een intensief leerproces dat enkele jaren heeft geduurd is SamenGroen opgezet als IT-bedrijf. Kroonjuweel van SamenGroen is een software-tool die de te verwachten energiebesparing ten gevolge van energetische maatregelen zeer nauwkeurig kan voorspellen. Die nauwkeurigheid wordt bereikt via een integrale methodiek.

Energie Prestatie Garantie
SamenGroen levert IT-diensten aan de professionele bouwwereld en aan de twee landelijke garantie-instituten, te weten SWK en BouwGarant. In samenwerking met een internationale herverzekeraar is bovendien een (mondiaal) uniek garantieproduct voor consumenten ontwikkeld: de Energie Prestatie Garantie. Dit product geeft een zeer stevig fundament om het vertrouwen (terug) te winnen van de eindgebruiker.

Voor NVM-makelaars wordt tegelijkertijd een adviesmodel ontplooid, om bij woningen die te koop worden aangeboden voor potentiële kopers de mogelijkheden voor verduurzaming in kaart te brengen.

Ook voor bedrijfsgebouwen heeft CasaMundus een geheel eigen methode ontwikkeld om verduurzaming aan te vliegen.

Columns van Anton Sinke

In zijn columns en blogposts legt Anton de vinger op de zere plek. En hij deelt de ideeën die hem inspireren om verder te werken aan een duurzame toekomst.

Leestip: Het begin van alles – David Bercovici (30-4-2019)

Leestip: David & Goliath – Malcolm Gladwell (27-12-2017)

Nobelprijs Economie: ik zie zo veel parallellen met bouwwereld (15-10-2017)

Wij houden onszelf graag voor de gek… de relatie met duurzaamheid (20-9-2017)