Visie

CasaMundus werkt op basis van een duurzaamheidsvisie, geïnspireerd door het gedachtegoed van Anton Sinke.

Transparantie en vertrouwen
Anton Sinke is onder andere grondlegger van het idee achter Funda, en hij is de bedenker van hypotheekrentestaat, waarin hypotheekverstrekkers met elkaar worden vergeleken. Een belangrijk uitgangspunt bij de werkzaamheden en projecten van Anton is steeds weer de vraag: hoe kunnen we de markt transparanter maken, om zo het wederzijds vertrouwen te verbeteren.

Verduurzaming
Het schiet niet op met de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het simpele feit dat bouwprofessionals zich vaak te sterk laten leiden door bouwnormen. In deze normen wordt het gedrag van de eindgebruiker (de bewoner of de gebruiker van een gebouw) onvoldoende meegenomen, waardoor de werkelijkheid er altijd anders uitziet. Dit is leidt tot communicatieproblemen en tot wantrouwen.

CasaMundus
De geschiedenis van CasaMundus en zusterbedrijf SamenGroen is sterk vervlochten. Sinds 2019 focust CasaMundus volledig op de verduurzaming van gebouwen (advies, coördinatie en realisatie). CasaMundus werkt in opdracht van beheerders van vastgoed, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en beleggers. Ook voor bedrijfsgebouwen heeft CasaMundus een geheel eigen methode ontwikkeld om verduurzaming aan te vliegen. Bij SamenGroen daarentegen ligt de nadruk op de particuliere woningeigenaar.

SamenGroen
Om de consument beter te kunnen ondersteunen bij verduurzaming van de woning is het bedrijf SamenGroen opgericht. Na een intensief leerproces dat enkele jaren heeft geduurd is SamenGroen opgezet als IT-bedrijf. Kroonjuweel van SamenGroen is een software-tool die de te verwachten energiebesparing ten gevolge van energetische maatregelen zeer nauwkeurig kan voorspellen. Die nauwkeurigheid wordt bereikt via een integrale methodiek.