Gepubliceerd door Anton Sinke op LinkedIn, 27 december 2017

Underdog zijn, is sterk! Toenemende organisatiegraad betekent minder resultaat!

“David en Goliath” is een sterke uiteenzetting van Malcolm Gladwell over de kracht van underdog zijn

Een voordeel kan soms een nadeel zijn en omgekeerd, dat weten we natuurlijk wel. Maar er is iets krachtigs wat ze aan elkaar linkt. Wat ik hieruit heb geleerd is waarom en hoe je als underdog kunt slagen. Zoals vis zijn in een grote vijver of in een kleine vijver. Met SamenGroen kiezen wij daarom steeds meer voor de kleine vijver. Ik begrijp nu ook beter waarom sommige getalenteerde mensen mislukken in (grotere) organisaties.

Ook lees ik dat psychologen personality testen langs het model ‘De grote 5’ namelijk:

1. Neurotisch (gevoelig/nerveus vs. zeker/vertrouwd)
2. Extrovertheid (energiek vs. gereserveerd)
3. Openheid (nieuwsgierig vs. behoudend)
4. Accuraat (ordelijk vs. zorgeloos)
5. Aangenaamheid (empathie vs. ik gericht)

De psycholoog Peterson beargumenteert dat innovators een bijzondere mix hebben van deze karaktertrekken. Namelijk in het bijzonder de laatste 3 te weten openheid – accuratese – aangenaamheid.

Innovators moeten open zijn. Zij dienen bekwaam te zijn in zich dingen te kunnen voorstellen wat anderen niet kunnen. En daarbij voorbij te gaan aan (eigen) vooroordelen. Ook dienen zij gewetensvol/zorgvuldig te zijn. Een innovator met een briljant idee maar zonder discipline gaat het niet redden. En een dromer ook niet.

Maar cruciaal is volgens Peterson dat de innovator NIET AANGENAAM dient te zijn. Er wordt niet bedoeld onplezierig of vijandig maar meer dat een innovator bereid is een sociaal risico te nemen. Namelijk dingen te doen welke anderen kunnen afkeuren.

Persoonlijke noot Anton
Dit is inderdaad geen gemakkelijk proces. Daarvan kan ik getuigen. Meer dan 10 jaar ben ik nu bezig duurzaamheid te benaderen van uit het belang van de MENS. En dat is echt wat anders van vanuit pand of installaties, of vanuit producten of geld. Die zijn ook belangrijk maar de mens dient CENTRAAL te staan. Als dat namelijk niet zo is zullen inspanningen uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat leiden.