CasaMundus Vision

CasaMundus Vision is een businessunit van CasaMundus gevestigd in Nederland. De unit is opgericht met het doel vorm te geven aan de wens van de directeur/eigenaar om verantwoord maatschappelijk te ondernemen in domein van de gebouwde omgeving. De unit bestaat uit drie onderdelen die in elkaars verlengde liggen - onderzoek, advies en ontwikkeling op het gebied van vastgoed - waarbij de nadruk ligt op het aspect duurzaamheid.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij CasaMundus is maatschappelijk verantwoord ondernemen een goede gewoonte. Dit houdt in dat altijd gezocht zal worden naar een balans tussen sociale, ecologische en economische aspecten. Voor de unit zelf betekent dat gestreefd wordt naar een kleine maar zeer effectieve organisatie, waarbij het onderzoek zal worden gedaan met stagiaires van - afhankelijk van de complexiteit van de opdracht - hogeschool of universiteit. Omdat duurzaamheid in combinatie met de gebouwde omgeving in 90 procent van de gevallen onderwerp van onderzoek is snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds blijft het onderzoek voor de opdrachtgever betaalbaar, anderzijds leren de stagiaires meer over het begrip duurzaamheid en de integrale benadering daarvan.

Projectstructuur

CasaMundus Vision heeft een projectstructuur. Dat wil zeggen dat na de verwerving van een opdracht een projectteam van experts wordt samengesteld. Dit collectief onderschrijft de uitgangspunten van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. De samenstelling en grootte van het projectteam is afhankelijk van de opdracht. Wel wordt er telkens gestreefd naar een samenstelling die een integrale, brede aanpak mogelijk maakt.

 


Get connected

Casamundus Twitter Casamundus LinkedIn