Casamundus Twitter Casamundus LinkedIn  
 

 

  
Home > Links

Websites

Nul punt nul

Deze stichting , geïnspireerd door het ‘Plan B van Lester Brown’ zet zich in om duurzaam ondernemen een mooie inhoud te geven. Door substantiële initiatieven mogelijk te maken vanuit co creatie.


Cradle to Cradle

Het Cradle to Cradle concept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things'.


Footprint calculator

Op een heel eigen wijze kunt u via deze calculator uw footprint bepalen. Doe het eens!


Groen balans CO2-calculator

GroenBalans helpt uw organisatie CO2-neutraal te worden. Dit begint bij een analyse van uw huidige energieverbruik in de vorm van een CO2-footprintberekening. Vervolgens adviseren we u over energiebesparing, duurzame energie en alle andere aspecten van uw duurzaamheidsbeleid. En we compenseren uw resterende energiegebruik door middel van gecertificeerde rechten.


Pay it forward (nl) / Pay it forward (org)

Een prachtige film waaruit een wereldwijde organisatie is ontstaan. Doe eens goede dingen zonder beloning te willen en wat er gebeurt is dat je een grote beloning krijgt.


London press service business climate investment

Heel interessant initiatief voor bijvoorbeeld gemeenten, stadswijken of dorpen om de effecten van klimaatverandering in hun gebied in beeld te brengen. Belangrijke informatie voor stadsontwerpers of investeerders.


Biobased economy

Een biobased economy is gebaseerd op groene grondstoffen, oftewel biomassa. Fossiele grondstoffen, zoals aardolie, worden niet, of zo min mogelijk gebruikt. Groene grondstoffen zijn hernieuwbaar. Dat wil zeggen dat ze telkens opnieuw geproduceerd kunnen worden. Fossiele grondstoffen zijn eindig. Ze raken op.

In een biobased economy bestaat eigenlijk geen afval. Het afval van het ene productieproces, is een grondstof voor een ander productieproces. Door afval te blijven hergebruiken worden kringlopen gesloten.

De overgang naar een biobased economy is een langdurig proces. Er zijn veel technologische ontwikkelingen nodig, maar ook ondernemers die de opgedane kennis in praktijk brengen. Er zijn vele grote én kleine initiatieven op het gebied van biobased economy. Wetenschap, overheid, onderwijs en bedrijfsleven moeten samenwerken om de transitie naar een biobased economy tot een succes te maken.


Kringloopeconomie in dia’s

De Ellen MacArthur Foundation heeft in de vorm van bijgaande presentatie de effecten van de kringloop (of circulaire of blauwe) economie prachtig in beeld gebracht.


®turntoo: vergeet eigendom, wat telt is prestatie

“Het idee dat producten eigendom zijn van consumenten is niet meer van deze tijd. Ik ben als consument alleen geïnteresseerd in de prestatie van een product, niet in het bezitten daarvan. Voldoende licht, comfortabel zitten, mooi beeld en geluid, daar gaat het om. Voortaan gaan we consumeren op basis van de prestatie van producten.” — Thomas Rau.

Gebruikers worden niet langer eigenaar van een product maar betalen alleen nog voor de performance. Producenten blijven eigenaar van de producten, producten worden ‘grondstofbanken’, grondstoffen blijven beschikbaar voor toekomstige generaties.

In deze film legt Thomas Rau het concept van ®turntoo toe.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

People - Planet - Prosperity