Casamundus Twitter Casamundus LinkedIn  
 

 

  
Home > Links

Boeken

Auteur: Ervin Laszlo
Titel: Je kunt de wereld veranderen
ISBN: 9020283383

Dit belangrijke boek van dr. Ervin Laszlo, een vooraanstaand wetenschapper, humanist en oprichter van de Club van Budapest, is een actiehandboek voor de 21e eeuw. Het komt precies op het juiste moment en vertelt ons wat wij, gewone burgers, kunnen doen om van de wereld een betere en vrediger plek te maken. We kunnen natuurlijk de confrontatie aangaan met de machten die achter de conflicten en negatieve ontwikkelingen in de wereld zitten, maar kunnen ook besluiten ons in te zetten voor harmonie, samenwerking, een leefbare samenleving en een waardestelsel dat iedereen op aarde een goede toekomst verzekert. Dit boek is een blauwdruk voor die positieve actie.


Auteur: Ervin Laszlo
Titel: Het chaos-punt
ISBN: 9020284487

De wereld nadert zijn 'chaos-punt', het moment waarop hij onherroepelijk in een nieuwe fase in zijn ontwikkeling terechtkomt die ofwel leidt tot afbraak, of tot een doorbraak naar een totaal nieuwe wijze van functioneren.Als een samenleving de grenzen van haar stabiliteit bereikt en vlak voor het chaospunt staat, wordt zij supergevoelig en ontvankelijk voor kleine fluctuaties zoals veranderingen in waarden, overtuigingen en aspiraties. Deze ' butterfly effects ' - kleine en zogenaamd onbelangrijke acties en initiatieven - plaveien de weg naar dat kritieke chaos-punt waarop het systeem de ene of de andere kant opvalt. Als consument en klant, als belastingbetaler en kiezer, en als publieke opinie kunnen wij door actie en initiatief die fluctuaties cre n die het komende chaos-punt kunnen laten omslaan richting vrede, opbouw en duurzaamheid. ERVIN LASZLO, wetenschapper, filosoof, musicus en auteur, werd meermalen onderscheiden voor zijn inzet voor mondiale verstandhouding. Hij is de oprichter van de Club van Budapest, die over de hele wereld projecten ondersteunt die gericht zijn op een duurzame samenleving. Auteur van de bestsellers Kosmische visie, Bezielde kosmos en Je kunt de wereld veranderen.


Auteur: Ervin Laszlo
Titel: Het Akasha-veld
ISBN: 9789020201598

Mystici en wijzen hebben altijd volgehouden dat er een alles verenigend en alles verbindend kosmisch veld bestaat. Het vormt de oorsprong van onze werkelijkheid en is tevens een soort kosmisch geheugen, waarin alle gebeurtenissen worden ‘opgeslagen’ en waaruit informatie kan worden opgeroepen. Recente experimenten in de vacuümfysica hebben het bestaan van dit Akasha-veld aangetoond. Het is een soort zee van fijnstoffelijke energie waaruit alles ontstaat: atomen en melkwegstelsels, sterren en planeten, levende wezens en zelfs bewustzijn. Dit nulpuntveld of Akasha-veld is het universele en permanente geheugen van het universum. Niet alleen het kosmische verleden ligt erin besloten, het herbergt ook de aanzet tot wat nog komen gaat. In toegankelijke taal en in een heldere logica draagt Ervin Laszlo de wezenlijke onderdelen van dit concept aan. De lezer zal ervaren hoe talloze wetenschappelijke en kosmische puzzelstukjes op hun plaats vallen en hoe de kosmische samenhangen en de onderliggende eenheid manifest worden.De meest recente ontdekkingen over het A-veld.


Auteur: Ervin Laszlo
Titel: Kosmische visie
ISBN: 9020283596

Aan het begin van deze 21e eeuw wordt een kosmische visie geboren, een visie die alles in het universum omvat. Een theorie die met recht een ‘theorie van alles’ genoemd kan worden is nu binnen het bereik van de wetenschap gekomen. In alledaagse bewoordingen en in een heldere logica draagt Ervin Laszlo de wezenlijke onderdelen van deze theorie aan. Een toegankelijke gids om je weg te vinden in dit concept,-dat niet alleen betrekking heeft op het stoffelijke heelal, maar ook op het leven en het denken zelf. De lezer gaat op ontdekkingsreis, van een wereld vol raadsels en mysteries naar een wereld waarin veel van de puzzelstukjes op hun plaats vallen en de kosmische samenhangen en de daarachterliggende eenheid manifest worden.


Auteur: Lynne McTaggart
Titel: Het Veld
ISBN: 9020283596

Wetenschapsjournaliste Lynne McTaggart beschrijft het verhaal van een groep wetenschappers die per ongeluk het Zero Point Field (nulpuntveld) ontdekten, een oceaan van microscopische vibraties die alles met alles in het universum blijken te verbinden als een soort onzichtbaar netwerk. Het Veld gaat verder dan het werk van Fritjof Capra en stelt een plausibele wetenschappelijke theorie voor die alles verklaart, van de werking van DNA en communicatie tussen cellen tot homeopathie en ESP. Het Veld is het buitengewoon leesbare verslag van een speurtocht van verschillende wetenschappers van naam naar de universele kracht en hun succesvolle pogingen een nieuw wetenschappelijk paradigma te formuleren, dat een revolutie in ons wereldbeeld teweeg zal brengen. Een baanbrekende en inspirerende wetenschappelijke visie op mens en kosmos.Bekend van Dan Browns bestseller: Het verloren symbool.


Auteur: Masaru Emoto
Titel: Water weet het antwoord
ISBN: 9020283707

Water weet het antwoord laat zien hoe water reageert op veranderingen in ons collectieve en individuele bewustzijn. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto vroor watermonsters in die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto's van de waterkristallen en stelde vast dat de positief beinvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor zeventig procent uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstellingen, zowel op persoonlijk vlak als op collectief en mondiaal niveau.


Auteur: Spencer Johnson & K. Blanchard
Titel: Wie heeft mijn kaas gepikt?
ISBN: 9789047000334

Veranderingen gaan snel tegenwoordig, en komen vaak onverwacht. Hoe speelt u daarop in? Ziet u veranderingen als een uitdaging of wordt u erdoor verlamd?

Alle vier de personages in 'Wie heeft mijn kaas gepikt?' worden geconfronteerd met snelle veranderingen, alle vier reageren zij anders als hun kaas plotseling op is.

'Kaas' is in dit geval de metafoor voor wat we in het leven nastreven: een interessante baan, een warme relatie, geld, bezit, gezondheid en spiritueel evenwicht.

Hebben we onze 'kaas' gevonden, dan is de neiging groot ons eraan vast te klampen. Maar de voorraad kaas is niet onuitputtelijk. Een bedrijf reorganiseert, een partner gaat ervandoor, ziekte slaat toe en zekerheden ontvallen ons. Johnson en Blanchard gaan in op de angst die veranderingen veroorzaken, laten zien hoe u die met succes overwint, en hoe u uit veranderingen nieuwe kansen schept, zowel zakelijk als privé.


Auteur: Frans van Dueren
Titel: Wij hebben geen tijd meneer
ISBN: 978-90-78715-085

  • De kosmische realiteit
  • Alles is energie
  • Opwarming door ontginning
  • De ge-aardheid van een gebied
  • Gezond wonen en bouwen
  • Technieken in de woning
  • Elektrosmog: een mogelijke sluipmoordenaar
  • Gezond slapen
  • Samen-Leven in harmonie

Auteur: Roger H.J. Cox
Titel: Revolutie met recht
ISBN: 978-90-817975-0-4

Advocaat Cox beschrijft in dit boek op analytische en meeslepende wijze waarom de westerse regeringen en de markt de burger niet zullen kunnen beschermen. Niet kunnen beschermen tegen de dreigende ontwrichting van de westerse samenleving door klimaatverandering en oliekrimp.

De verarming en de chaos die klimaatverandering en oliekrimp veroorzaken zijn volgens de auteur een directe bedreiging voor de democratische rechtsstaat. Wil de democratie kunnen overleven, dan zal met het recht nu een alomvattende energierevolutie moeten worden ontketend. Het boek wijst daartoe de weg.


Auteur: Edgar Morin (*)
Titel: DE WEG naar een politiek op menselijke maat
ISBN: 9-789461-641007

De wereld staat voor grote uitdagingen. Er is een financiële, een ecologische , een maatschappelijke crisis. Hoe gaan we deze te lijf? Morin pleit in dit boek voor subtiele oplossingen. Wij moeten tegelijkertijd globalisering aanmoedigen en lokale oplossingen zoeken, de bureaucratie terugdringen en de overheid versterken, het onderwijs vernieuwen en traditionele waarden blijven koesteren. Morin pleit voor een nieuwe politiek, een politiek van menselijke maat, die begint bij het engagement en de wil tot veranderen bij het individu.

"Het is niet meer voldoende om te protesteren. We moeten uiting geven aan wat we wel willen. Het is niet voldoende aan te dringen. We moeten ook in actie komen, en beginnen de wegen te zoeken die tot de WEG kunnen leiden. De boodschap die de WEG aangeeft, komt in deze tijd tot stand, en daaraan proberen wij een bijdrage te leveren"

(*) Edgar Morin 1921 (verzetheld WOII, vooraanstaand socioloog en filosoof met vele eredoctoraten)


Auteur: Deepak Chopra
Titel: Het geluk in jezelf
ISBN: 90-6963-742-1

In het geluk in jezelf laat de schrijver zien dat uiterlijke bronnen van geluk nooit tot echte vreugde kunnen leiden. Echte vreugde zit in onszelf, het is een innerlijke conditie die bepaalt hoe we de wereld bekijken en beleven. Hoe meer we leven vanuit deze onuitputtelijke bron van geluk, hoe meer we zullen merken dat onze wensen als vanzelf worden vervuld, in de vorm van synchroniciteit en toeval. Het legt uit hoe we de bron van geluk in onszelf kunnen aanboren en daarmee ons leven een nieuwe dimensie kunnen geven.


Auteur: Deepak Chopra
Titel: Leven in liefde
ISBN: 978-90-417-2022-1

Leven in liefde laat zien dat ieder in staat is liefde te geven en te ontvangen. Door 7 stadia in de liefde –aantrekking, verliefdheid, verkering, intimiteit, overgave, hartstocht en extase- zien we dat met hulp van spirituele inzichten deze stadia succesvol kunnen worden doorlopen.


Auteur: Deepak Chopra
Titel: De zeven spirituele wetten van succes
ISBN: 90-230-0893-6

In de zeven spirituele wetten van succes put de schrijver uit zijn rijke kennisbron en formuleert hij zeven krachtige principes die door iedereen eenvoudig kunnen worden toegepast om in alle gebieden van het leven succes te boeken.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

People - Planet - Prosperity