Casamundus Twitter Casamundus LinkedIn  
 

 

  
Home > Activities

Verduurzaming moet: maar dan wel integraal

CasaMundus Projectburo

Bij integrale duurzaamheid gaat het in het bijzonder om de executie. Zonder dat zijn alle woorden, loze kreten....

CasaMundus zet zich daarom in om bedrijven aan te zetten tot integrale duurzaamheid.
Samen met business partners transformeren wij specialistische verduurzaming tot een integrale aanpak. Centraal wordt hierbij de mens en zijn gedrag gesteld, waardoor het pand en de installaties in een ander perspectief worden geplaatst.

Filosofie
Geïntegreerde adviezen (holistisch) voor gebouwen, zijn gebaseerd op de inzichten die zijn verkregen door de drie componenten MENS (centraal gesteld) en zijn gedrag, het PAND en de INSTALLATIES. Het gaat hierbij om energie besparen en energie winnen. Hierbij kijken wij niet alleen naar het zelfstandige gebouw maar ook naar de omgeving.

Werkwijze
Wij hebben een eigen werkwijze ontwikkeld op basis van onze filosofie.
Eerste stap is de uitvoering van een Quick Scan gevolgd door een kansenanalyse en een overzicht van quick wins. Onze adviezen zijn transparant, niet belang gestuurd en omvatten het totaal.

Meer weten over onze werkwijze? Neem even contact met ons op.

Achtergronden en toelichting

De dreigingen ten gevolge van klimaatveranderingen vragen om actie. Onze CO2 productie zal sterk afgeremd moeten worden. Een belangrijke slag kan geslagen worden in de bebouwde omgeving, omdat deze voor ongeveer 1/3 deel verantwoordelijk is voor onze CO2 productie. Het energieakkoord stelt dat in 2050 alle gebouwen energieZERO moeten zijn. Voor deze uitdaging is gereedschap nodig.

Dit is een belangrijke aanleiding om ook in Nederland op te schieten met de energiebesparing én –opwekking in de bebouwde omgeving. De verduurzaming van bestaande gebouwen (woningen) komt namelijk niet of nauwelijks van de grond, ondanks de voortdurende stijging van de energieprijzen. Gezamenlijk hebben partijen onderzoek gedaan naar de oorzaak en daarbij kwamen een aantal belangrijke factoren naar voren.

  • Gebruikers/eigenaars van gebouwen en organisaties ervaren verduurzamingsmaatregelen als complex, mede dankzij het (te) brede scala aan mogelijke maatregelen.
  • De initiële investeringen schrikken velen af. Veelal wordt dit ingegeven omdat de prestatie niet gegarandeerd is en een tendens ontstaan is dat de oplossing mooier moet lijken dan de werkelijkheid om de oplossing haalbaar te maken.
  • Het beleid ten aanzien van subsidies voor energiebesparing en alternatieve energie is sterk wisselend. Daarnaast richt de marketing zich op een tijdelijk prijsvoordeel, waardoor een structurele aanpak uitblijft. Bovendien gaat de meeste subsidie naar de grote (energie)leveranciers.
  • Ook blijkt de bouwsector de verduurzaming van individuele bestaande gebouwen grotendeels over het oog te zien, door de focus op nieuwbouw en grootschalige renovaties.
  • Energiezuinige adviezen zijn daarnaast vaak technisch van aard en houden geen rekening met het gebruikersgedrag. Echt maatwerk blijft uit.
  • Financiering voor verduurzaming door particulieren is maar moeizaam verkrijgbaar. Mede door bovenstaande oorzaken.
  • Tenslotte blijkt er grote behoefte aan een betrouwbare en waterdichte methodiek om bij samengestelde maatregelen de juiste besparingen te bepalen. Zo worden de besparingen van enkelvoudige maatregelen bij samengestelde maatregelen (fors) gereduceerd.

CasaMundus zag genoeg aanleiding om deze oorzaken aan te pakken.
De markt moet tot volwassenheid komen, en dat kan volgens Anton Sinke alleen met een holistische benadering. Organisaties dienen een allesomvattend, neutraal advies te krijgen, gekoppeld aan het uit handen nemen van alle rompslomp rond financiering, realisatie en nazorg. Een ander onderdeel van deze holistische benadering is de integrale visie op de verduurzaming van bestaand vastgoed.

Hierbij richten zij zich, in tegenstelling tot andere marktpartijen, op drie niveaus van verduurzamingsactiviteiten, namelijk:

  • Gebruikersniveau (energiegedrag)
  • Gebouwniveau (bijvoorbeeld isolatie)
  • Installatieniveau (bijvoorbeeld CV en ventilatie)
De focus wordt gelegd op de rol van de gebruiker en wil deze rol meer in onafhankelijkheid brengen binnen het verduurzamen van zijn of haar gebouw.

De verduurzamingsbranche maakt onterecht teveel gebruik van het zogenaamde ‘normdenken’. Het gebruikt gemiddeldes bij het berekenen van energieverbruiken, welke vervolgens gebruikt worden voor het vormen van verduurzamingsadviezen voor de gebruikers/eigenaren van gebouwen. Iedere gebruiker is anders, en zo ook zijn energiegedrag. Het denken in normen en gemiddeldes is ineffectief en leidt tot onjuiste conclusies en keuzes bij de gebruikers.

Initiatiefnemers zijn daarom van mening dat inzicht in het individuele energiegedrag cruciaal is voor een juist en concreet verduurzamingsadvies. Zij hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een scan om dit alles in tot uitdrukking te brengen.

Gebruikers/eigenaars van gebouwen hebben behoefte aan transparantie en onafhankelijkheid, niet alleen aan inzicht in hoe een maximaal rendement te behalen is bij een minimale investering. Iets wat deze scan de gebruikers kan bieden.

Deze scan helpt de gebruikers/eigenaars van gebouwen bij het nemen van de juiste beslissingen met betrekking tot het verduurzamen van hun gebouw en hun werkomgeving.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

People - Planet - Prosperity