Disclaimer

Door het raadplegen en gebruik van de websites van CasaMundus B.V. en haar deelnemingen accepteert u de volgende voorwaarden en condities:
1. Alhoewel de grootst mogelijk zorg wordt besteed aan de inhoud van de websites van CasaMundus B.V. kunt u aan de inhoud van deze gehele site geen rechten ontlenen.
2. CasaMundus B.V. kan niet garanderen dat de websites of de servers die worden gebruikt om dit mogelijk te maken vrij zijn van virussen of andere gevaarlijke elementen.
3. CasaMundus B.V. behoudt zich het recht voor om veranderingen of updates aan te brengen wanneer zij, of een van haar opdrachtgevers, dit nodig acht.
4. De website kan links bevatten naar andere websites, die onder de controle staan van CasaMundus B.V.. CasaMundus B.V. zal geen aansprakelijkheid erkennen noch aanvaarden over de inhoud van de andere websites.
5. De informatie die CasaMundus B.V. verspreid via haar website mag alleen worden gebruikt, of gekopieerd of gedistribueerd in ongewijzigde vorm mits met vermelding van copyrights CasaMundus B.V. met logo. Dit recht bevat niet de inhoud van de software.
6. Het Nederlandse recht is van toepassing.
7. Copyright van de website en haar inhoud blijft voorbehouden aan CasaMundus B.V. welke dienaangaande al haar rechten voorbehoud.
8. De artist's impressions geven een zo getrouw mogelijk beeld van de werkelijkheid, er kunnen echter geen rechten aan ontleend worden.
9. Afbeeldingen en ander materiaal mogen uitsluitend met voorafgaande toestemming van CasaMundus B.V. worden gebruikt voor externe doeleinden anders dan voor eigen gebruik van de raadpleger.